De Groote Sociëteit

De Groote Sociëteit van 1810 te Enschede

Over het ontstaan van de Groote Sociëteit te Enschede is maar spaarzaam informatie beschikbaar. Pas na bijna anderhalve eeuw wordt in 1957 door de Algemene Leden Vergadering als oprichtingsdatum 29 oktober 1810 aangenomen, het jaar waarin het ‘Koningrijk Holland’ bij decreet werd ingelijfd bij Frankrijk. Uit oudere documenten (1810) blijkt dat er zo’n 43 leden bij de oprichting betrokken zijn geweest, allen uit de elite, notabelen en industriële ondernemers. De in het eerste Reglement of Statuut omschreven doelstelling was, en is nog steeds:

de bevordering van de beschaafde en gezellige omgang der leden en de daarmee in verband staande ontspanningen.